Путовање нам доноси срећу, а не одредиште

... ...